Deze Dag in de Geschiedenis

Copyright en disclaimer

Alle op de site beschikbare content wordt beschermd door auteursrecht, databankrecht of ander intellectueel eigendomsrecht. Dit eigendomsrecht gaat op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben of krijgen tot de site.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, volledigheid of juistheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door de eigenaar van de site uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2022 Deze Dag | Copyright en disclaimer