Deze Dag in de Geschiedenis

Op 21 november 1952 in Nederland

Sterfdag NL schrijfster en dichteres Henriette Roland Holst (Henriëtte Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk, 1869-1952). Roepnaam: 'Jet'. Socialist. Werk: "De held en de schare", "De nieuwe geboort", "Opwaartsche wegen", "De vrouw in het woud", "Verworvenheden", "Tusschen tijd en eeuwigheid", "De opstandelingen" (lyrisch treurspel), "De daden der Bolschewiki", "Communisme en moraal". Dichter Adriaan Roland Holst (1888-1976) was haar neef. Echtgenote van kunstenaar en schrijver Richard Roland Holst (1868-1938).
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2020 Deze Dag | Copyright en disclaimer