Deze Dag in de Geschiedenis

Op 13 januari 1916 in Nederland

In een zware noordwesterstorm breekt 's nachts bij hoog water de Zuiderzeedijk op drie plaatsen door. Veel steden en dorpen (o.a. Kampen, Volendam en zelfs Nijkerk) en uitgestrekte landerijen komen onder water te staan. Ook elders breken dijken door, delen van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel overstromen. De stormramp zou leiden tot de 'Zuiderzeewet' (1918), dijkverzwaring, en uiteindelijk tot de aanleg van de Afsluitdijk (1932 gereed).
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2022 Deze Dag | Copyright en disclaimer