Deze Dag in de Geschiedenis

Op 20 november 1989 in Wereld

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt het 'Kinderrechtenverdag' aan (of 'Verdrag inzake de rechten van het kind'), waarin de grondrechten voor kinderen tot 18 jaar zijn vastgelegd en hun bescherming wordt omschreven. Het verdrag, dat is gebaseerd op de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', zou van kracht worden op 2 september 1990, na ratificatie door 20 VN-lidstaten.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2020 Deze Dag | Copyright en disclaimer