Deze Dag in de Geschiedenis

Op 24 oktober 1763 in Groningen

Geboortedag GR fabrikant en burgemeester Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818), in Farmsum. Hij was van 1808-18 burgemeester van Appingedam (maire), net als voor hem zijn vader Bronno Fredericus Cleveringa was geweest (zijn zoon Johannes Quintinus zou later ook burgemeester van Appingedam worden). Hij woonde op de Fromaborg en was daardoor Heer van Wirdum en redger aldaar. Hij bezat daarnaast huizen, landerijen en bedrijven (o.a. een steenfabriek, een kalkoven, een oliemolen en een zoutziederij). Hij overleed in 1818.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2022 Deze Dag | Copyright en disclaimer