Deze Dag in de Geschiedenis

Op 27 november 1968 in Nederland

Invoering van het 'wettelijk minimumloon' (WML) in Nederland. Het eerste minimumloon wordt vastgesteld op 100 gulden in de week. Van 15 tot 23 jaar is het minimumloon mede afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Onder de 15 jaar geldt geen wettelijk minimumloon.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2022 Deze Dag | Copyright en disclaimer