Deze Dag in de Geschiedenis

Op 22 juli 1594 in Groningen

De Reductie van Groningen: de Stad Groningen wordt ingenomen door troepen van graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg en zijn neef Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Einde van de Spaanse overheersing in het Noorden. Willem Lodewijk zou stadhouder worden van Groningen, Friesland en Drenthe. Het nieuwe protestantse bestuur zou alle bezittingen van de Rooms-Katholieke kerk onteigenen. De Stad wordt samengevoegd -tegen hun zin- met de Ommelanden. De huidige Provincie Groningen ziet de Reductie als feitelijk beginpunt van de provincie.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2021 Deze Dag | Copyright en disclaimer