Deze Dag in de Geschiedenis

Op 2 augustus 1880 in Groningen

Bij koninklijk besluit worden alle gronden die nodig zijn voor aanleg van een spoorlijn Groningen-Delfzijl onteigend 'ten algemeene nutte en ten name van den Staat'. De 38 km. lange spoorlijn, vooral bedoeld om de haven van Delfzijl te ontsluiten, zou op 15 juni 1884 worden geopend. In het begin zou de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen dagelijks zo'n vijf treinen tussen Groningen en Delfzijl laten rijden.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2020 Deze Dag | Copyright en disclaimer