Deze Dag in de Geschiedenis

Op 18 oktober 1953 in Nederland

Sterfdag Friese schrijver en letterkundige Douwe Kalma (1896-1953). Pseudoniemen: 'H.C.' of 'Hero Cammingha'. Taalactivist, hij schreef de eerste Friestalige dissertatie (1938). Werk: "Dage", "Sangen", "Roardisten", "Hûs op sân", "Wy roppe de libbenen". Leider de Jongfriese Beweging, oprichter van het Jongfryske Mienskip, hij streefde naar een eentalig Fries Friesland. In 1940 sloot hij zich aan bij de fascistische Fryske Folkspartij en werkte hij mee aan pro-Duitse bladen als It Fryske Folk, Saxo-Frisia en Het Noorderland. Na de oorlog werd hij als collaborateur gezuiverd.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2020 Deze Dag | Copyright en disclaimer