Deze Dag in de Geschiedenis

Op 26 november 1998 in Groningen

Ondanks 30 jaar discussie en 14 jaar procedures stelt minister Jan Pronk van VROM de baanverlenging op Groningen Airport Eelde opnieuw ter discussie. De vertraging duurt bijna een jaar, dan gaat het kabinet alsnog akkoord met de baanverlenging. Diverse nieuwe vertragingen zouden echter volgen door eindeloze bezwaarprocedures. Pas in 2012 zou de Raad van State definitief het licht op groen zetten. In 2013 zou de verlengde baan gereed zijn.
Zoeken

Deze Dag geeft voor elke dag van het jaar een historisch overzicht van gebeurtenissen en verjaardagen in Groningen, Nederland, de Wereld en de Muziek.

© 2023 Deze Dag | Copyright en disclaimer